มีประจำเดือนสองครั้งโดยครั้งที่สองจะเป็นเลือดเสียหรือไม่จะละหมาดได้หรือไม่

Loading