สิ่งที่น่ากลัวที่สุด…

สิ่งที่น่ากลัวที่สุด

คือ

การที่เราเคยชินกับการทำบาป

จนรู้สึกว่า ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอีกต่อไป

จำนวนการดู 98 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง