บางคนอาจยังไม่มีเกณฑ์ต้องจ่ายซะกาตแต่ถ้าเศาะดะเกาะฮฺบ่อยความดีจะเทียบเท่าไหม

Loading