มลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่มีรูปแขวนอยู่และเราสามารถละหมาดในบ้านที่มีรูปแขวนอยู่ได้ไหม

Loading