มลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่มีรูปแขวนอยู่และเราสามารถละหมาดในบ้านที่มีรูปแขวนอยู่ได้ไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ