มลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่มีรูปแขวนอยู่และเราสามารถละหมาดในบ้านที่มีรูปแขวนอยู่ได้ไหม

จำนวนการดู 80 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง