เวลาที่เรากล่าวตกลงหรือสัญญากับใครเราต้องกล่าว อิชาอัลลอฮฺทุกครั้งไหม

Loading