ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคีเราะฮฺ

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ เขาอย่าได้ทำอันต […]

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ

เขาอย่าได้ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านของเขา

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุาคอรีย์)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment