skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
อดทนแล้วได้อะไร ?

 

สิ่งที่ได้รับจากการอดทนต่อบททดสอบ

  1. ลบล้างความผิด
  2. ยกเกียรติในวันอาคีเราะฮฺ
  3. นำไปสู่การกลับเนื้อกลับตัว
  4. ทำให้รู้สิ่งที่มนุษย์นั้นละเมิดต่อพระองค์

 

อดทนแล้วได้อะไร ?

Back To Top
×Close search
Search