3 ประการที่จะนำมาซึ่งความหายนะ

3 ประการที่จะนำมาซึ่งความหายนะ – ความตระหนี่, การทำตามอารมณ์, เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเกินไป #หนังสือ 40 ซุนนะฮฺจากหะดีษที่น่าปฏิบัติ,เรียบเรียงจากการบรรยายของเชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Loading