skip to Main Content

“ความดี”

เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ

แม้แต่ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่

จะช้า จะเร็ว ผลของการทำความดี

จะกลับมาหาเจ้าของมัน

-นิรนาม-

 

ความดี…สิ่งเดียวที่ไม่หมดอายุ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ