แม่อ่านอัลกุรอานไม่เป็นแต่ถ้าแม่ฟังและอ่านความหมายผลบุญจะได้เท่ากับอ่านไหม

Loading