หากเราถูกทดสอบอย่างมากมายทั้งที่คนไม่ดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ควรทำอย่างไร?

Loading