White Channel

ความรัก และความวุ่นวาย

“ความรัก”

คือ ฟิตเราะฮฺ (ธรรมชาติ)

แต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดี ความรักเหล่านั้นจะกลายเป็น ฟิตนะฮฺ (ความวุ่นวาย)

ดังนั้น จะรักใคร จะรักอะไร ให้รักอย่างมี

“สติ”

-นิรนาม-

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ