White Channel

ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก

96- แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใคร่แก่พวกเขา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ