ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก

96- แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใคร่แก่พวกเขา

จำนวนการดู 75 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง