skip to Main Content
ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก
1 ตุลาคม 2019

ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก

96- แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใคร่แก่พวกเขา

อ่านต่อ
ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ
1 ตุลาคม 2019

ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ

10- และแท้จริงนั้น เราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน และเราได้ให้มีขึ้นแก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาเครื่องยังชีพในผืนแผ่นดินนั้น ส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณ

อ่านต่อ
พบเจอบททดสอบเพื่อได้รับการอภัยโทษ
1 ตุลาคม 2019

พบเจอบททดสอบเพื่อได้รับการอภัยโทษ

อัลลอฮฺส่งบททดสอบมาเพื่อให้มนุษย์ได้รับความดีงามอย่างมากมายได้รับการอภัยโทษอย่างมากมาย

อ่านต่อ
มนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ
1 ตุลาคม 2019

มนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ

243. เจ้ามิได้มองดู(*1*) บรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรือ(*2*) ทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นพัน ๆ คน ทั้งนี้เพราะกลัวความตาย และอัลลอฮ์ก็ได้ประกาศิตแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงตายเสียเถิด ภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่(*3*) แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบพระคุณ (1) คำว่า “มองดู” ในที่นี้หมายถึงรู้ เพราะเหตุการณ…

อ่านต่อ
รำลึกถึงและขอบคุณ
24 กันยายน 2019

รำลึกถึงและขอบคุณ

152. ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า และจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย

อ่านต่อ
อดทนอดกลั้น
24 กันยายน 2019

อดทนอดกลั้น

25. และผู้ใดในหมู่พวกเต้าไม่สามารถมีกำลัง(*1*)ที่จะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระที่มีศรัทธาได้ก็จงแต่งงานกับเด็กสาว(*2*)ของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง(*3*) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งที่ในการศรัทธาของพวกเจ้าบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นมาจากอีกบางคน(*4*) ดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนาง และจงให้แก่พว…

อ่านต่อ
ความกลับกลอก
24 กันยายน 2019

ความกลับกลอก

57. “หากพวกเขาพบที่พักพิง หรือบรรดาถ้ำหรืออุโมง แน่นอนพวกเขาจะหันไปหามัน โดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่วน(*1*)” (1) หมายความว่าถ้าพวกเขามีทางที่จะหนีให้พ้นจากบรรดาผู้ศรัทธาได้ พวกเขารีบพากันไปทันที เพราะไม่สามารถจะปกปิดความกลับกลอก หรือการเป็นมุนาฟิกของพวกเขาได้ตลอด และเกรงว่าจะถูกเปิดเผย แล้วในขณะนั้นแหละ ภัยอันใหญ่หลวงก็จะประสบแก่พวกเขา

อ่านต่อ
ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนา
24 กันยายน 2019

ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนา

7. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน (ศาสนาของ) อัลลอฮ. พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง (*1*) (1) คือสนับสนุนศาสนาของพระองค์ ร่อซูลของพระองค์ และบรรดามุอ.มินแล้ว พระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้มีชัยชนะเหนือศัตรูและจะให้พวกเจ้ามีความหนักแน่นอดทนในสนามรบ

อ่านต่อ
ตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธา
24 กันยายน 2019

ตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธา

126. “และท่าน(*1*)จะไม่แก้แค้นเรา นอกจากว่าเราศรัทธาต่อบรรดาสัญญาณ(*2*)แห่งพระเจ้าของเราเท่านั้น เมื่อมันได้มายังเรา โอ้พระเจ้าของเราโปรดเทความอดทน(*3*)ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด และโปรดทรงให้พวกเราตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วย” (1) หมายถึงฟิรอาวน์ (2) หมายถึงมัวะญิซาตที่อัลลอฮ์ได้แสดงให้ประจักษ์โดยผ่านมือของท่านนะบีมูซา ทั้งนี้เพื่อยืนยันการเป็นนะบีของท่า…

อ่านต่อ
อย่าล้ำหน้าอัลลอฮฺและรอซูล
24 กันยายน 2019

อย่าล้ำหน้าอัลลอฮฺและรอซูล

1. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! พวกเจ้าอย่าได้ล้ำหน้า (ในการกระทำใด ๆ) เมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ (*1*) พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ (1) คืออย่าได้เสนอแนะกิจการใด ๆ ขึ้นมาเทียบเคียงหรือเหนือกว่าคำตรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา และคำกล่าวของร่อซูลของพระองค์ ไม่ว่าข้อเสนอนั้น ๆ จะเป็นเรื่องส่วนตัว การดำเ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search