skip to Main Content
ผู้เผยแพร่สัจธรรม
25 มกราคม 2020

ผู้เผยแพร่สัจธรรม

70. หรือพวกเขากล่าวหาเขาว่าเป็นบ้า มิใช่เช่นนั้นดอก เขาได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้ว แต่ส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้เกลียดชังความจริง(*1*) (1) ทั้ง ๆ ที่มีความกระจ่างแจ้งในการเผยแพร่ แต่ส่วนใหญ่ของพวกมุชรีกีน เกลียดชังสัจธรรมเพราะในจิตใจของพวกเขาหันเหออกจากความจริง

อ่านต่อ
ตักเตือนในสิ่งที่ดีและโต้แย้งในสิ่งที่ดีกว่า
25 มกราคม 2020

ตักเตือนในสิ่งที่ดีและโต้แย้งในสิ่งที่ดีกว่า

125. จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า(*1*) แท้จริงพระเจ้าของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง(*2*) (1) คือด้วยเหตุผลและหลักฐาน ด้วยความอ่อนโยนและสุภาพ (2) เจ้าไม่มีหน้าที่ฮิดายะฮ์พวกเขา หน้าที่ของเจ้าคือเรียกร้องเชิญชวน และเรา(พระองค์) มีหน้าที่สอบส…

อ่านต่อ
รำลึกถึงอัลลอฮฺเมื่อถูกชัยฏอนชี้นำ
28 ธันวาคม 2019

รำลึกถึงอัลลอฮฺเมื่อถูกชัยฏอนชี้นำ

201. “แท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้น เมื่อมีคำชี้นำ(*1*)ใด ๆ จากชัยฏอนประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็รำลึก(*2*)ได้แล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็น(*3*) (1) คือชี้นำให้กระทำสิ่งที่ฝ่าฝืนบัญญัติศาสนา (2) คือรำลกได้ว่าพวกเขากำลังถูกชักนำโดยชัยฏอน (3) คือมองเห็นทางที่จะหลีกเลี่ยงให้รอดพ้นไปได้

อ่านต่อ
โลกทั้งใบมีไว้สำหรับคุณ
22 ธันวาคม 2019

โลกทั้งใบมีไว้สำหรับคุณ

34. และพระองค์ทรงประทานแก่พวกเจ้าทุกสิ่งที่พวกเจ้าขอต่อพระองค์ และหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลลอฮแล้ว พวกเจ้าก็ไม่อาจจะคำนวณมันได้(*1*) แท้จริงมนุษย์นั้นอธรรมยิ่ง เนรคุณยิ่ง (1) เพราะมันใหญ่ยิ่ง และมากยิ่งกว่าที่จะคำนวณนับได้ สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งบำรุงร่างกาย เสื้อผ้า อากาศ และน้ำ – สิ่งต่างๆ เหล่านี้บ่งบอกว่า โลกทั้งใบมีไว้สำหรับคุณ แต่คุณ…

อ่านต่อ
สามีและภรรยาเปรียบเสมือนอาภรณ์ของกันและกัน
15 ธันวาคม 2019

สามีและภรรยาเปรียบเสมือนอาภรณ์ของกันและกัน

87. ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งการสมสู่กับบรรดาภรรยาของพวกเจ้าในค่ำคืนของการถือศีลอด นางทั้งหลายนั้นคือเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็คือเครื่องนุ่งห่มของพวกนาง(*1*) อัลลอฮ์ทรงรู้ว่า พวกเจ้านั้นเคยทุจริตต่อตัวเอง(*2*) แล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้า และอภัยให้แก่พวกเจ้าแล้ว บัดนี้พวกเจ้าสมสู่กับพวกนางได้ และแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้…

อ่านต่อ
การกำหนดของอัลลอฮฺ
8 ธันวาคม 2019

การกำหนดของอัลลอฮฺ

22. ไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา แท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ (*1*) (1) สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เช่น เคราะห์กรรมต่าง ๆ เป็นต้นว่าความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว การสูญเสียพืชผล การเจ็บไข้ได้ป่วย ความยากจน และการสูญเสียลูกหลานญาติพี่น้อง ทั้งหมดนี้ไ…

อ่านต่อ
อัลลอฮฺพระองค์ไม่ทรงอธรรมต่อมนุษย์ มนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวเอง
3 ธันวาคม 2019

อัลลอฮฺพระองค์ไม่ทรงอธรรมต่อมนุษย์ มนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวเอง

+ 44. แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างไร(*1*) แต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง(*2*) (1) พระองค์จะไม่ทรงลงโทษผู้ใดโดยปราศจากการทำบาป และจะไม่ทรงกระทำการใด ๆ ต่อบ่าวของพระองค์ เว้นแต่เขาพึงจะได้รับอย่างเหมาะสม (2) มนุษย์อธรรมแก่ตนเองด้วยการปฏิเสธศรัทธา การฝ่าฝืน และการไม่ปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามของพระองค์

อ่านต่อ
ผู้ที่ต้องการศึกษาท่องจำอัลกุรอานอัลลอฮฺจะให้ความง่ายดาย
18 พฤศจิกายน 2019

ผู้ที่ต้องการศึกษาท่องจำอัลกุรอานอัลลอฮฺจะให้ความง่ายดาย

17. และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น(*1*) (1) เราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายแก่การท่องจำและการเข้าใจ แต่มีผู้ใดบ้างที่จะยึดถือเป็นข้อตักเตือนและเป็นบทเรียน

อ่านต่อ
ศึกษากุรอานเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา
18 พฤศจิกายน 2019

ศึกษากุรอานเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา

2. “แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้น คือ ผู้ที่เมื่ออัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นแล้ว หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา โองการเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา และแด่พระเจ้าของพวกเขานั้น พวกเขามอบหมายกัน”

อ่านต่อ
เป็นผู้ศรัทธาจงอย่าท้อแท้
27 ตุลาคม 2019

เป็นผู้ศรัทธาจงอย่าท้อแท้

139. และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้(*1*) และจงอย่าเสียใจ(*2*) และพวกเจ้านั้นคือผู้ที่สูงส่งยิ่ง หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา(*3*) (1) คืออย่าท้อแท้ในการต่อสู้ฝ่ายอธรรมอย่างเช่นที่แล้วมาในสงครามฮุด (2) คือย่าเสียใจในความปราชัย และในบรรดาชีวิตที่ได้สูญเสียไปในสงครามอุฮุด (3) คือเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงโดยปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา และคำสั่งของร่ซูลอย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search