มอบความยุติธรรมให้บุตรหลาน ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ความรู้สึกรักชอบ

บุตรหลานแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกัน

แต่เราสามารถมอบความยุติธรรม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันได้

(-นิรนาม-)

จำนวนการดู 89 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง