มอบความยุติธรรมให้บุตรหลาน ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน – White Channel

White Channel

มอบความยุติธรรมให้บุตรหลาน ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ความรู้สึกรักชอบ

บุตรหลานแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกัน

แต่เราสามารถมอบความยุติธรรม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันได้

(-นิรนาม-)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ