รำลึกถึงและขอบคุณ

152. ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า และจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย

จำนวนการดู 74 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง