White Channel

คนแข็งแกร่งที่แท้จริง คือใคร?

คนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่ง

แต่คนที่แข็งแรงนั้นคือ

คนที่สามารถยับยั้งใจตนเองได้

ในขณะที่โกรธ

(หะดีษบันทึกโดย : อัลบุคอรีย์)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ