skip to Main Content

ใครที่อัลลอฮฺปราถนาสิ่งดีงามแก่เขา

พระองค์จะทรงทดสอบเขา

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์)

ทดสอบเพื่อให้ได้รับความดีงาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ