การละหมาดที่มีสุญูดติลาวะฮฺ โดยก้มลงสุญูดไม่กล่าวตักบีรถูกต้องหรือไม่ ?

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการแนวทางที่เที่ยงตรง 17 01 2561

จำนวนการดู 130 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง