การละหมาดที่มีสุญูดติลาวะฮฺ โดยก้มลงสุญูดไม่กล่าวตักบีรถูกต้องหรือไม่ ?

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการแนวทางที่เที่ยงตรง 17 01 2561

Loading

ใส่ความเห็น