skip to Main Content
จะจ่ายซะกาตแต่มีหนี้ต้องจ่ายทุกเดือนต้องหักหนี้ก่อนจ่ายซะกาตหรือจ่ายซะกาตก่อน ศาฮัร
5 พฤษภาคม 2019

จะจ่ายซะกาตแต่มีหนี้ต้องจ่ายทุกเดือนต้องหักหนี้ก่อนจ่ายซะกาตหรือจ่ายซะกาตก่อน ศาฮัร

อ่านต่อ
ความสำคัญละหมาดสุนัตไม่ต่างกับฟัรฎูแล้วถ้าล่วงเวลามาแล้วจะไปทดกับเวลาต่อไปได้ไหม
5 พฤษภาคม 2019

ความสำคัญละหมาดสุนัตไม่ต่างกับฟัรฎูแล้วถ้าล่วงเวลามาแล้วจะไปทดกับเวลาต่อไปได้ไหม

อ่านต่อ
คลอดลูกมาห้าเดือนแล้วมีเลือดออกเล็กน้อยออกมาสองสามวันต่อครั้งจะถือศีลอดได้ไหม
5 พฤษภาคม 2019

คลอดลูกมาห้าเดือนแล้วมีเลือดออกเล็กน้อยออกมาสองสามวันต่อครั้งจะถือศีลอดได้ไหม

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search