ทำสิ่งดีๆกับคนอื่น ขณะที่เราอยู่ในความยากลำบาก

ถ้าคุณพบว่า ตัวเองอยู่ในความยากลำบากหรือความหดหู่ ลองทำสิ่งดี ๆ กับคนอื่น แล้วคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับการปลอบใจและมีความสบายใจ #ที่มาจากบทความ “การทำดีต่อผู้อื่น ทำให้เราสบายใจ” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

Loading