skip to Main Content
ริสกีที่ดี
25 มกราคม 2020

ริสกีที่ดี

ริสกีที่ดีที่สุดที่มาจากอัลลอฮฺ คือการที่พระองค์ทรงเพิ่มพูน ความอยากทำความดีในศาสนาของพระองค์ ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง # อ.ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสอิ๊ด

อ่านต่อ
เรียนรู้เพื่อเติบโต
25 มกราคม 2020

เรียนรู้เพื่อเติบโต

ความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตคือบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ ให้เราได้เติบโต #อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

อ่านต่อ
เวลาคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ
25 มกราคม 2020

เวลาคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ

ไม่ใช่คนอื่นที่จะให้คะแนนความสำเร็จแก่เรา แต่เวลาจะพิสูจน์ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนที่จริงจังกับงานของเรา #เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

อ่านต่อ
ไม่ซ้ำเติมคนผิด
25 มกราคม 2020

ไม่ซ้ำเติมคนผิด

คนที่เคยทำความผิดเขาจะไม่ต่อว่าคนที่ทำความผิด เพราะเขารู้ว่าหากเราเองผิดแล้วมีคนมาต่อว่ามันจะปวดร้าวขนาดไหน #อ.ชิดดึก มูฮำหมัดสอิ๊ด  

อ่านต่อ
รักกันตักเตือนกัน ไม่ซ้ำเติมกัน
15 มกราคม 2020

รักกันตักเตือนกัน ไม่ซ้ำเติมกัน

คนที่เคยทำความผิด เขาจะไม่ต่อว่าคนที่ทำความผิดเพราะเขารู้ว่าหากเราเองผิดแล้วมีคนมาต่อว่า มันจะปวดร้าวขนาดไหน #อ.ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสอิ๊ด

อ่านต่อ
บุคคลแรกที่จะได้รับผลกำไรจากการแบ่งปันคือ ผู้แบ่งปันเอง
29 ธันวาคม 2019

บุคคลแรกที่จะได้รับผลกำไรจากการแบ่งปันคือ ผู้แบ่งปันเอง

บุคคลแรกที่จะได้รับผลกำไรจากการแบ่งปันคือ “ผู้แบ่งปัน” เอง #ที่มาจากบทความ “การทำดีต่อผู้อื่น ทำให้เราสบายใจ” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

อ่านต่อ
เครื่องหมายของคนหัวใจตายด้าน
29 ธันวาคม 2019

เครื่องหมายของคนหัวใจตายด้าน

เครื่องหมายของคนที่หัวใจตายด้านก็คือ ทุกๆความชั่วที่ได้ทำจะรู้สึกอร่อย จะรู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้ทำความชั่ว #อ.ซิดดิ๊ก มูฮำหมัดสอิ๊ด

อ่านต่อ
ทำสิ่งดีๆกับคนอื่น ขณะที่เราอยู่ในความยากลำบาก
28 ธันวาคม 2019

ทำสิ่งดีๆกับคนอื่น ขณะที่เราอยู่ในความยากลำบาก

ถ้าคุณพบว่า ตัวเองอยู่ในความยากลำบากหรือความหดหู่ ลองทำสิ่งดี ๆ กับคนอื่น แล้วคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับการปลอบใจและมีความสบายใจ #ที่มาจากบทความ “การทำดีต่อผู้อื่น ทำให้เราสบายใจ” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search