การรักษาอมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

“ไม่มีอีมานสำหรับคนที่ไม่มีอะมานะฮฺ และไม่มีศาสนาสำหรับคนที่ไม่รักษาสัญญา”
(บันทึกโดยอิมามอะหมัดและอิบนุฮิบบาน)

การรักษาอะมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

จำนวนการดู 216 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง