skip to Main Content

“ไม่มีอีมานสำหรับคนที่ไม่มีอะมานะฮฺ และไม่มีศาสนาสำหรับคนที่ไม่รักษาสัญญา”
(บันทึกโดยอิมามอะหมัดและอิบนุฮิบบาน)

การรักษาอะมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

การรักษาอมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ