การรักษาอมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม – White Channel

White Channel

การรักษาอมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

“ไม่มีอีมานสำหรับคนที่ไม่มีอะมานะฮฺ และไม่มีศาสนาสำหรับคนที่ไม่รักษาสัญญา”
(บันทึกโดยอิมามอะหมัดและอิบนุฮิบบาน)

การรักษาอะมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ