ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ เขาจงพูดดีหรือไม่ก็นิ่งเสีย – White Channel

White Channel

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ เขาจงพูดดีหรือไม่ก็นิ่งเสีย

 

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคีเราะฮฺ เขาจงพูดดีหรือไม่ก็เงียบเสีย

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์)

 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ