ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ เขาจงพูดดีหรือไม่ก็นิ่งเสีย

 

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคีเราะฮฺ เขาจงพูดดีหรือไม่ก็เงียบเสีย

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์)

 

Loading