อดทนกับบททดสอบ

115. และเจ้าจงอดทน เพระแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้รางวัลของผู้ทำความเสีย หาย

Loading