ริสกีที่ดี

ริสกีที่ดีที่สุดที่มาจากอัลลอฮฺ คือการที่พระองค์ทรงเพิ่มพูน ความอยากทำความดีในศาสนาของพระองค์ ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง
# อ.ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสอิ๊ด

จำนวนการดู 137 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง