White Channel

การลงโทษด้วยภัยพิบัติ

130. “และแน่นอนเราได้ลงโทษวงศ์วานของฟิรอาวน์ด้วยความแห้งแล้ง และขาดแคลนผลไม้ต่างๆ เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึก”

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ