การรำลึกถึงอัลลอฮฺ

การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ คือการซิกรุลลอฮฺ #อ.ยูซุฟ ศรีมาลา

การซิกรุลลอฮฺไม่ได้มาจากการกล่าวออกมาเพียงอย่างเดียว
การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺก็คือการซิกรุลลอฮฺ

จำนวนการดู 84 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง