White Channel

ฮิญาบที่ถูกต้อง อาภรณ์ (ญิลบาบ) ที่ถูกหลักการ (ตอนที่ 2-จบ)

เงื่อนไขข้อที่ 3 และ 4 : ผ้าหนา ไม่โปร่งแสง และไม่เห็นส่วนโค้งเว้าของร่างกาย

เพื่อให้สามารถปกปิดร่างกายได้จริง เสื้อผ้าที่ใส่จึงต้องหนาและไม่โปร่งจนเห็นเส้นผมและผิวหนัง ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้กล่าวไว้ว่า “คิมาร คือสิ่งที่สามารถปกปิดผิวหนังและเส้นผมได้”

นอกจากจะหนาพอแล้ว เสื้อผ้าจะต้องไม่รัดรูปจนเห็นส่วนโค้งส่วนเว้าของร่างกาย ผ้าบางชิ้นหนาดี แต่ติดหนึบรัดรูป หรือตั้งใจตัดมาให้เข้ารูป จนเส้นส่วนโค้งเว้วของร่างกาย ท่านอุซามะฮฺ บินซัยดฺ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยถามฉันว่า “ทำไมท่านไม่ใส่เสื้อกุบฏียะฮฺที่ฉันให้ละ?” เขาตอบว่า “ฉันให้กับภรรยาไปแล้ว” ท่านนบีก็ได้แนะนำฉันว่า “บอกให้เธอสวมชุดชั้นหนึ่งข้างในก่อนจะสวมเสื้อกุบฏียะฮฺทับไปนะ เพราะฉันเกรงว่ามันจะทำให้เห็นสัดส่วนร่างกาย” (หะดีษหะสัน บันทึกโดย อะหมัดและอัลบัยฮะกีย์)

 

เงื่อนไขข้อที่ 5 : ไม่ใช้น้ำหอม

ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงใช้น้ำหอมเมื่อต้องออกมานอกบ้าน มีหะดีษหลายบทพูดถึงเรื่องนี้ หนึ่งในนั้นคือหะดีษเกี่ยวกับท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ความว่า : หญิงคนหนึ่งเดินผ่านท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ และท่านก็ได้กลิ่นน้ำหอมที่เธอใช้ ท่านถามเธอว่า “โอ้บ่าวหญิงของอัลลอฮฺ เธอกำลังจะไปมัสญิดใช่ไหม?” เธอตอบว่า “ใช่” ท่านก็ถามอีกว่า “เธอเลยใช้น้ำหอม?” เธอตอบว่า “ใช่” ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺจึงบอกกับเธอว่า “จงกลับไปและอาบน้ำ ฉันเคยได้ยินท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า ‘อัลลอฮฺไม่ตอบรับการละหมาดของหญิงที่ไปมัสญิด โดยที่มีกลิ่นหอมมาจากตัวเธอ จนกว่าเธอจะกลับบ้านและอาบน้ำ’” (หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัลบัยฮะกีย์)

หะดีษนี้บอกเราว่า ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงใช้น้ำหอมแม้เพื่อออกไปมัสญิดก็ตาม จึงไม่ต้องพูดถึงการใช้น้ำหอมเพื่อออกไปช็อปปิ้งที่ห้าง ออฟฟิศที่ทำงาน หรือที่สาธารณะต่างๆ ไม่เป็นที่อนุญาตแน่นอน และถือว่ามีความผิด เป็นบาป แม้จะได้รับอนุญาตจากสามีก็ตาม

 

เงื่อนไขข้อที่ 6 : ไม่เหมือนหรือเลียนแบบเสื้อผ้าของผู้ชาย

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า “ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม สาปแช่งผู้ชายที่สวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิง และผู้หญิงที่สวมใส่เสื้อผ้าของผู้ชาย” (หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบูดาวูด, อิบนุมาญะฮฺ, อัลหากิม และอะหฺมัด)

นักวิชาการอิสลาม เช่น อิมามอัซซะฮะบีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ถือว่าการเลียนแบบ (ตะชับบุฮฺ) เพศตรงข้ามเป็นบาปใหญ่ การเลียนแบบเพศตรงข้ามเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม ทั้งในเรื่องการแต่งตัว พฤติกรรม และกริยาท่าทางต่างๆ เป็นต้น และถือเป็นการละเมิดธรรมชาติที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้กับแต่ละเพศด้วย

 

เงื่อนไขข้อที่ 7 : ไม่เหมือนหรือเลียนแบบเสื้อผ้าหญิงผู้ปฏิเสธศรัทธา

ท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ใครที่เลียนแบบกลุ่มชนใด เขาก็เป็นคนของกลุ่มชนนั้น” (หะดีษหะสัน บันทึกโดย อะหมัด)

การเลียนแบบลักษณะภายนอกของผู้ปฏิเสธศรัทธาจะนำไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมและค่านิยมของพวกเขา การแสดงออกภายนอกมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากกับความเชื่อภายใน ทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันและกัน

 

เงื่อนไขข้อที่ 8 : ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ผิดแผกไปจากสังคมเกินไป

เสื้อผ้าของหญิงมุสลิมจะต้องไม่ผิดแผกหรือแปลกประหลาด จนเรียกความสนใจจากผู้คน ไม่ว่าเสื้อผ้าชุดนั้นจะราคาแพงหรือไม่ก็ตาม ส่วนเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา แม้จะแปลกแยกไปจากสังคมทั่วไปถือว่าไม่เป็นไร

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ใครที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ดึงความสนใจของผู้คนในโลกใบนี้ อัลลอฮฺจะให้เขาสวมใส่เสื้อผ้าแห่งความต่ำต้อยที่เหมาะสมกับในวันกิยามะฮฺ จากนั้นไฟก็จะเผาไหม้เสื้อชุดนั้น” (หะดีษหะสัน บันทึกโดยอบูดาวูดและอิบนุมาญะฮฺ)

 

            เสื้อผ้าที่หญิงมุสลิมใส่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 8 ข้อนี้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นญิลบาบหรือชุดเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ทราบอย่างนี้แล้วมุสลิมะฮฺทุกคนจะต้องเร่งรีบปรับเปลี่ยนการแต่งกายของตนเองให้สอดคล้องกับหลักการที่อัลลอฮฺได้บัญญัติไว้

เศาะหาบียะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นแบบอย่างที่ยิ่งของพวกเรา ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้เล่าไว้ว่า “หญิงชาวกุร็อยชฺนั้นมีเกียรติ แต่ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่เคยเห็นหญิงที่มีเกียรติ เชื่อมั่นในคัมภีร์อัลกุรอาน และมีศรัทธาที่มั่นคงต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺ มากไปกว่าหญิงชาวอันศอร ครั้นเมื่ออัลลอฮฺทรงประทานสูเราะฮฺอันนูร (อายะฮฺที่ 31) ‘และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศรีษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ’ ชายชาวอันศอรก็รีบกลับบ้านเพื่ออ่านอายะฮฺนี้ให้กับภรรยา ลูกสาว พี่น้อง และญาติผู้หญิงของพวกเขา เมื่อพวกเธอฟังเสร็จแล้ว พวกเธอก็รีบลุกขึ้นดึงผ้าม่านภายในบ้าน (ซึ่งทั้งหนาและยาว) แล้วใช้มันคลุมศรีษะของพวกเธอทันที เป็นการยอมรับและแสดงออกซึ่งศรัทธาที่มีต่อบทบัญญัติที่อัลลอฮฺบัญชาใช้ลงมาผ่านคัมภีร์ของพระองค์”

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่าน อินชาอัลลอฮฺ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ