skip to Main Content
ตั้งตรรภ์ได้สองเดือนแล้วมีเลือดออกกระปิดกระปรอยจะละหมาดถือศีลอดได้ไหม
5 พฤษภาคม 2019

ตั้งตรรภ์ได้สองเดือนแล้วมีเลือดออกกระปิดกระปรอยจะละหมาดถือศีลอดได้ไหม

อ่านต่อ
ตั้งครรภ์ช่วงเดือนสุดท้ายของรอมฎอนและถือศีลอดไหวแต่มีบางวันที่อาเจียนออกมาจะชดใช้ยังไง
5 พฤษภาคม 2019

ตั้งครรภ์ช่วงเดือนสุดท้ายของรอมฎอนและถือศีลอดไหวแต่มีบางวันที่อาเจียนออกมาจะชดใช้ยังไง

อ่านต่อ
Back To Top
Search