skip to Main Content

จงร้องไห้ ก่อนที่จะถูกทำให้ร้องไห้ เพราะหากเราเข้านรกแล้ว ในวันนั้น น้ำตาไม่มีประโยชน์ และไม่ช่วยอะไรเลย!! #อ.บุคอรี อั๊ลการีมี

จงร้องไห้ ก่อนที่จะถูกทำให้ร้องไห้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ