White Channel

จงร้องไห้ ก่อนที่จะถูกทำให้ร้องไห้

จงร้องไห้ ก่อนที่จะถูกทำให้ร้องไห้ เพราะหากเราเข้านรกแล้ว ในวันนั้น น้ำตาไม่มีประโยชน์ และไม่ช่วยอะไรเลย!! #อ.บุคอรี อั๊ลการีมี

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ