skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
Good Person

การเลียนแบบเหล่าคนดีคือสิ่งจำเป็น ดังนั้นจงเลียนแบบเหล่าคนดีเถิด ถึงแม้ว่าพวกท่านจะไม่ได้เป็นดั่งพวกเขา

( อบูอิสหาก อัลหุวัยนีย์ )

good person

Back To Top
×Close search
Search