อัลลอฮฺทรงคุ้มครองผู้ศรัทธา – White Channel

White Channel

อัลลอฮฺทรงคุ้มครองผู้ศรัทธา

11. ทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮ.เป็นผู้ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธาไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา (*1*)

(1) สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นอัลลอฮ. แก่บรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีว่า ในวันกิยามะฮ.พระองค์จะให้พวกเขาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ที่มีลำน้ำไหลผ่าน ณ เบื้องล่าง ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นในโลกดุนยามีความห่วงใยอยู่กับเรื่องปากท้องและความใคร่ พวกเขาไม่สนใจในเรื่องของโลกอาคิเราะฮ. ดังนั้นที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรก และนี่คือสัญญาร้ายแก่พวกเขา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ