บุคคลแรกที่จะได้รับผลกำไรจากการแบ่งปันคือ ผู้แบ่งปันเอง – White Channel

White Channel

บุคคลแรกที่จะได้รับผลกำไรจากการแบ่งปันคือ ผู้แบ่งปันเอง

บุคคลแรกที่จะได้รับผลกำไรจากการแบ่งปันคือ “ผู้แบ่งปัน” เอง

#ที่มาจากบทความ “การทำดีต่อผู้อื่น ทำให้เราสบายใจ” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ