ตักเตือนในสิ่งที่ดีและโต้แย้งในสิ่งที่ดีกว่า – White Channel

White Channel

ตักเตือนในสิ่งที่ดีและโต้แย้งในสิ่งที่ดีกว่า

125. จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า(*1*) แท้จริงพระเจ้าของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง(*2*)

(1) คือด้วยเหตุผลและหลักฐาน ด้วยความอ่อนโยนและสุภาพ
(2) เจ้าไม่มีหน้าที่ฮิดายะฮ์พวกเขา หน้าที่ของเจ้าคือเรียกร้องเชิญชวน และเรา(พระองค์) มีหน้าที่สอบสวนและลงโทษพวกเขา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ