skip to Main Content

อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน

ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

การอวดภูมิรู้ ไม่เคยให้คุณแก่ใครเลย

(อิหม่าม ฮะซัน อัล-บันนา)

 

อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน!!!

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ