อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน!!! – White Channel

White Channel

อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน!!!

อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน

ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

การอวดภูมิรู้ ไม่เคยให้คุณแก่ใครเลย

(อิหม่าม ฮะซัน อัล-บันนา)

 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ