เวลาคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ

ไม่ใช่คนอื่นที่จะให้คะแนนความสำเร็จแก่เรา แต่เวลาจะพิสูจน์ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนที่จริงจังกับงานของเรา #เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

Loading