ดุอาอฺขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา – White Channel

White Channel

ดุอาอฺขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา

ดุอาอฺ : ขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา
โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราโปรดอภัยให้กับเราและพี่น้องที่ได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์โปรดอย่าให้หัวใจของเรามีความเคียดแค้นต่อบรรดาผู้ศรัทธาด้วยเถิด
โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ #ดุอาอฺของผู้ศรัทธาที่มาหลังจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ชาวมุฮาญิรีนและอันศอร

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ