ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม

ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม โ…

จำนวนการดู 246 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภ…

จำนวนการดู 174 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ดุอาอฺขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา

ดุอาอฺ : ขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา โอ้พร…

จำนวนการดู 325 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผ…

จำนวนการดู 180 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด โอ้พระ…

จำนวนการดู 237 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม