skip to Main Content
ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม

ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราโปรดประทานสิ่งดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้กับเราด้วยเถิดและโปรดคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการลงโทษของไฟนรก #ดุอาอฺของท่านนบีมุฮัมมัด ซ.ล.

อ่านต่อ
ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา โอ้พระผู้เป็นเจ้าของบ่าวโปรดทำให้เมืองนี้ปลอดภัยและโปรดให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาเจว็ดด้วยเถิด #ดุอาอฺของนบีอิบรอฮีม

อ่านต่อ
ดุอาอฺที่ลูกๆขอให้กับพ่อแม่
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺที่ลูกๆขอให้กับพ่อแม่

ดุอาอฺที่ลูกๆขอให้กับพ่อแม่ โอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน โปรดอภัยโทษให้กับฉันและพ่อแม่ของฉันด้วยเถิด และโปรดเมตตาสงสารท่านทั้งสองเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อตอนยังเด็ก #ซูเราะฮฺอิบรอฮีม#ซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ

อ่านต่อ
ดุอาอฺขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา

ดุอาอฺ : ขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราโปรดอภัยให้กับเราและพี่น้องที่ได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์โปรดอย่าให้หัวใจของเรามีความเคียดแค้นต่อบรรดาผู้ศรัทธาด้วยเถิด โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ #ดุอาอฺของผู้ศรัทธาที่มาหลังจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ชาวมุฮาญิรีนและอันศอร

อ่านต่อ
ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรา โปรดประทานให้กับเราซึ่งคู่ครองและลูกหลานที่เป็นความรื่นรมย์แก่สายตาของเราและโปรดทำให้เราเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ยำเกรง #ดุอาอฺของอิบาดุรเราะหฺมาน

อ่านต่อ
ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด
27 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด โอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ขอให้ตัวฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ที่ดำรงการละหมาดด้วยเถิด โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราโปรดตอบรับดุอาอฺของเรา

อ่านต่อ
ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน
26 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน

ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ประทานความจำเริญให้แก่ฉันในครอบครัวของฉัน และโปรดประทานความจำเริญให้แก่ครอบครัวของฉันในตัวของฉัน โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์โปรดประทานริสกีให้แก่พวกเขาผ่านฉันและโปรดประทานริสกีให้แก่ฉันผ่านพวกเขา โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงโปรดรวบรวมเรา ด้วยการรวบรวมในสิ่งที่ดีงามและโปรดทรงแยกเราหากพระองค์จะทรงแยกเรา ไปสู่สิ่งที่ดีงาม

อ่านต่อ
ดุอาอฺให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายดาย
19 กรกฎาคม 2017

ดุอาอฺให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายดาย

 اَللّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّمَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئتَ سَهْلًا อัลลอฮุมมะ ลาซะฮฺละ อิลลา มา ญะอัลตะฮู ซะฮฺลา วะอันตะ ตัจอะลุล ฮัซนะ อิซา ชิอฺตะ ซะฮฺลา โอ้!อัลลอฮฺ ไม่มีความสะดวกง่ายดายใดๆ เว้นแต่ประองค์จะทรงทำให้มันเกิดความสะดวกง่ายดาย และเมื่อพระองค์ทรงทำให้แผ่นดินไม่ราบเรียบ พระองค์ทรงบัลดาลมันให้ราบเรียบได้ เ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search