skip to Main Content
ความสุขคือการพอใจและยอมรับ
3 พฤศจิกายน 2019

ความสุขคือการพอใจและยอมรับ

ความสุขคือการอยู่กับความจริง อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับการยอมรับ และการริฎอ (พอใจ) . #คุณครูขนมปัง

อ่านต่อ
ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม

ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราโปรดประทานสิ่งดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้กับเราด้วยเถิดและโปรดคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการลงโทษของไฟนรก #ดุอาอฺของท่านนบีมุฮัมมัด ซ.ล.

อ่านต่อ
ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา โอ้พระผู้เป็นเจ้าของบ่าวโปรดทำให้เมืองนี้ปลอดภัยและโปรดให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาเจว็ดด้วยเถิด #ดุอาอฺของนบีอิบรอฮีม

อ่านต่อ
ดุอาอฺที่ลูกๆขอให้กับพ่อแม่
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺที่ลูกๆขอให้กับพ่อแม่

ดุอาอฺที่ลูกๆขอให้กับพ่อแม่ โอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน โปรดอภัยโทษให้กับฉันและพ่อแม่ของฉันด้วยเถิด และโปรดเมตตาสงสารท่านทั้งสองเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อตอนยังเด็ก #ซูเราะฮฺอิบรอฮีม#ซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ

อ่านต่อ
ดุอาอฺขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา

ดุอาอฺ : ขอให้ห่างไกลจากความรู้สึกอิจฉาริษยา โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราโปรดอภัยให้กับเราและพี่น้องที่ได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์โปรดอย่าให้หัวใจของเรามีความเคียดแค้นต่อบรรดาผู้ศรัทธาด้วยเถิด โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ #ดุอาอฺของผู้ศรัทธาที่มาหลังจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ชาวมุฮาญิรีนและอันศอร

อ่านต่อ
ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

ดุอาอฺ ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรา โปรดประทานให้กับเราซึ่งคู่ครองและลูกหลานที่เป็นความรื่นรมย์แก่สายตาของเราและโปรดทำให้เราเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ยำเกรง #ดุอาอฺของอิบาดุรเราะหฺมาน

อ่านต่อ
ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด
27 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด โอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ขอให้ตัวฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ที่ดำรงการละหมาดด้วยเถิด โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราโปรดตอบรับดุอาอฺของเรา

อ่านต่อ
ดุอาอฺขอให้ได้ลูกที่ดี
26 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺขอให้ได้ลูกที่ดี

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ( 38 ) ที่โน่น แหละ ซะกะรียาได้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาโดยกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินคำวิงวอน

อ่านต่อ
ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน
26 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน

ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ประทานความจำเริญให้แก่ฉันในครอบครัวของฉัน และโปรดประทานความจำเริญให้แก่ครอบครัวของฉันในตัวของฉัน โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์โปรดประทานริสกีให้แก่พวกเขาผ่านฉันและโปรดประทานริสกีให้แก่ฉันผ่านพวกเขา โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงโปรดรวบรวมเรา ด้วยการรวบรวมในสิ่งที่ดีงามและโปรดทรงแยกเราหากพระองค์จะทรงแยกเรา ไปสู่สิ่งที่ดีงาม

อ่านต่อ
ดุอาอ์แนะนำอ่านในค่ำคืนนิซฟูชะอ์บาน (และคืนอื่นๆ)
30 เมษายน 2018

ดุอาอ์แนะนำอ่านในค่ำคืนนิซฟูชะอ์บาน (และคืนอื่นๆ)

ดุอาอ์แนะนำอ่านในค่ำคืนนิซฟูชะอ์บาน (และคืนอื่นๆ) --- اللهم ماكان لك علي من حقوق فاغفرها لي وتجاوز عني وما كان لعبادك علي من حقوق فتحملها عني واجزهم بها افضل الجزاء โอ้อัลลอฮ์ สิ่งใดที่เป็นสิทธิของพระองค์ที่มีเหนือข้าพระองค์ ได้โปรดอภัยโทษมันแก่ข้าพระองค์และโปรดอย่าถือโทษมันแก่ข้าพระองค์ และสิ่งใดที่เป็นสิทธิของปวงบ่าวพระองค์ที่มีเหนือข้าพระองค์ ได…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ