ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา – White Channel

White Channel

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา
โอ้พระผู้เป็นเจ้าของบ่าวโปรดทำให้เมืองนี้ปลอดภัยและโปรดให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาเจว็ดด้วยเถิด #ดุอาอฺของนบีอิบรอฮีม

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ