ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา
โอ้พระผู้เป็นเจ้าของบ่าวโปรดทำให้เมืองนี้ปลอดภัยและโปรดให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาเจว็ดด้วยเถิด #ดุอาอฺของนบีอิบรอฮีม

ดุอาอฺที่ขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากการปฏิเสธศรัทธา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ