skip to Main Content
บทเรียนเราะมะฎอนเปลี่ยนชีวิต
26 มิถุนายน 2018

บทเรียนเราะมะฎอนเปลี่ยนชีวิต

บทเรียนเราะมะฎอนเปลี่ยนชีวิต จำเป็นแก่ผู้ศรัทธาทุกๆคน ที่จะต้องนำประโยชน์และบทเรียนจากเราะมะฎอน มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และบทเรียนที่เราได้รับจากเราะมะฎอน คือ 1. บทเรียนแห่งการตักวา (ความยำเกรง) ที่สามารถแยกแยะความจริงออกจากความเท็จ และสะสมเสบียงเพื่อเดินทางไปสู่อัลลอฮฺ 2. เราะมะฎอน คือ เดือนแห่งความรู้และอัล-กุรอาน ชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นชีวิตที่ต…

อ่านต่อ
น้ำตาแห่งความสำเร็จ คือน้ำตาของใคร?
28 พฤษภาคม 2018

น้ำตาแห่งความสำเร็จ คือน้ำตาของใคร?

น้ำตาแห่งความสำเร็จ คือน้ำตาของใคร? 1. ความยำเกรง คือเสบียงเพื่อแลกสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 2. เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ไม่มีเหตุการณ์ใดในรอบปีที่จะมีความประเสริฐ เท่าในช่วงเราะมะฎอน อัลลอฮฺจึงกำหนดอิบาดะฮฺพิเศษในขณะที่เดือนอื่น ๆ ไม่มี 3. ให้เราะมะฎอนปีนี้ ถูกเริ่มต้นด้วยน้ำตาแห่งการสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺ จงร้องไห้เพื่ออัลลอฮฺ เพราะหยาดน้ำตานี…

อ่านต่อ
ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน
16 พฤษภาคม 2018

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน 1. เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ท่านเราะซูลทรงแจ้งข่าวดีแก่ประชาชาติของท่าน ดังหะดีษที่มีใจความว่า :เราะมะฎอนเดือนแห่งความจำเริญยิ่ง เดือนแห่งมหากุศลและความดีอันมากมายได้มาสู่พวกท่านแล้ว อัลลอฮฺทรงบัญญัติการถือศีลอดให้แก่พวกท่าน ในเดือนนี้!! ประตูสวรรค์ทั้งหมดถูกเปิดออก และประตูนรกถูกปิดสนิท ชัยฎอนก็ถูกล่าม และในเดือนนี้ มีค่ำคืนหนึ่ง…

อ่านต่อ
ต้อนรับเราะมะฎอน
3 พฤษภาคม 2018

ต้อนรับเราะมะฎอน

ต้อนรับเราะมะฎอน   1. เราะมะฎอนที่จะมาถึงเราอันใกล้นี้ เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องกลับมาทบทวนอีหม่าน ความยำเกรง เนื่องจากความหมายการมาของเราะมะฎอนคือ การที่อายุขัยของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ขึ้นไปอีกหนึ่งปี 2. การถือศีลอดเป็นกระบวนการสร้างความยำเกรง (ตักวา) ถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องตระเตรียมเสบียงเพื่อกลับไปหาอัลลอฮฺ ดังที่อัลลอฮฺทรงดำรัสว่…

อ่านต่อ
เยาวชนกับเวลาว่าง
26 เมษายน 2018

เยาวชนกับเวลาว่าง

เยาวชนกับเวลาว่าง 1. เยาวชนที่เติบโตมาโดยบริหารเวลาไม่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในปัจจุบัน 2. 1 ใน 7 ประเภทกลุ่มคนที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะฮฺ ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆ นอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺ... คือเยาวชนที่เติบโตมาในการทำความดีต่ออัลลอฮฺ 3. โจทย์สำคัญของผู้ปกครองในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ เราเลี้ยงดูลูกของเราให้เติบโตขึ้นมากับอะไร? 4. จบสูง …

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ