skip to Main Content
รางวัลของการทำความดี
3 กันยายน 2019

รางวัลของการทำความดี

8. แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอย่างมิขาดสาย (*1*) (1) บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ อีกทั้งพวกเขากระทำความดีในโลกอาคิเราะฮฺ พวกเขาจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าของพวกเขาโดยมิขาดสาย

อ่านต่อ
จุดกำเนิดมนุษย์
27 สิงหาคม 2019

จุดกำเนิดมนุษย์

20. และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างพวกเจ้าจากดิน (*1*) แล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไป (*2*) 1) ส่วนหนึ่งจากสัญญาณอันชัดแจ้งที่ชี้บ่งถึงความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์แห่งเดชานุภาพของพระองค์ คือ ทรงสร้างอาดัมจากดิน (2) คือพัฒนาเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่น้ำอสุจิ เป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วเป็นมนุษย์ มีสติปัญญาดำเนินไปให้สอดคล้องกับก…

อ่านต่อ
การลงโทษด้วยภัยพิบัติ
19 สิงหาคม 2019

การลงโทษด้วยภัยพิบัติ

130. “และแน่นอนเราได้ลงโทษวงศ์วานของฟิรอาวน์ด้วยความแห้งแล้ง และขาดแคลนผลไม้ต่างๆ เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึก”

อ่านต่อ
ความทุกข์ทรมานของชาวนรก
19 สิงหาคม 2019

ความทุกข์ทรมานของชาวนรก

50. และชาวนรกได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด(*1*) (1) เพราะพวกเขากำลังกระหายน้ำเหลือเกินเนื่องจากความร้อนจากไฟนรก

อ่านต่อ
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
31 กรกฎาคม 2019

ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

11. ไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้น เว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺพระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขา (สู่แนวทางที่ถูกต้อง) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอย่าง (*1*) (1) ในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺจะทรงรวบรวมมวลมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่เดียวกันเพื่อการสอบสวนและตอบแทนนั้นคือวันที่มุอฺมินจะได้ตำแหน่งของเขาในสวนสวรรค์ และกาฟิรจะได้ตำแหน่งของเข…

อ่านต่อ
บริจาคในสิ่งที่ดี
31 กรกฎาคม 2019

บริจาคในสิ่งที่ดี

267.และพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาค ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าเองก็มิใช่จะเป็นผุ้รับมันไว้(*3*) (3) คือถ้าสมมติว่า พวกเจ้าเองเป็นผู้จะได้รับสิ่งเลวดังกล่าวแล้ว พวกเจ้าก็จะไม่รับ เพราะความเลวของมัน นอกจากจะหลับตารับเท่านั้น  

อ่านต่อ
ผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ
30 กรกฎาคม 2019

ผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ

26. และผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ (*1*) ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ (1) เช่น มะลาอิกะฮฺ มนุษย์ และญิน

อ่านต่อ
แนวทางที่เที่ยงตรง
29 กรกฎาคม 2019

แนวทางที่เที่ยงตรง

51. แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือ พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน ดังนั้น จงอิบาดะฮ์(*1*) ต่อพระองค์เถิด นี้แหละคือทางอันเที่ยงตรง (1) หมายถึงการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ และปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์โดยหวังในความกรุณาของพระองค์เท่านั้น  

อ่านต่อ
ขอพระองค์ประทานความอดทน
24 กรกฎาคม 2019

ขอพระองค์ประทานความอดทน

250. และเมื่อพวกเขาได้ออกไปประจัญหน้ากับญาลูต และไร่พลของเขาแล้ว พวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์โปรดทรงประทานความอดทนให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด และโปรดทรงให้มั่นคงซึ่งเท้าของข้าพระองค์ และโปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย

อ่านต่อ
อัลกุรอานคือทางนำ
24 กรกฎาคม 2019

อัลกุรอานคือทางนำ

89. และวันที่เราจะตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ (เพื่อเป็นพยาน) ต่อพวกเขาจากหมู่พวกเขาเอง และเราก็นำเจ้ามาเป็นพนานต่อเขาเหล่านั้นและเราได้ให้คัมภีร์แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่ง(*1*) และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา และเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม(*2*) (1) อิบนุมัสอูดกล่าวว่า ทุกวิชาการแบะทุกอย่างได้ถูกชี้แจงให้แก่เราในอัลกรุอานนี้เป็นการฮิดายะฮ์แก่จิตใจ…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ