skip to Main Content
อัลลอฮฺทดสอบเราเพราะพระองค์ทรงรักเรา
23 พฤศจิกายน 2019

อัลลอฮฺทดสอบเราเพราะพระองค์ทรงรักเรา

ยาที่เราให้ลูกกินให้ภรรยากินเรารู้ว่ามันขมแต่เราก็ต้องทำเพราะรักเขาเรารู้ว่ายาจะดีกับเขา เช่นกันอัลลอฮฺทดสอบเราเพราะอัลลอฮฺทรงรักเราและจะยกระดับให้กับเรา #อาจารย์ ยูซุฟ ศรีมาลา

อ่านต่อ
อดทนอดกลั้น
24 กันยายน 2019

อดทนอดกลั้น

25. และผู้ใดในหมู่พวกเต้าไม่สามารถมีกำลัง(*1*)ที่จะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระที่มีศรัทธาได้ก็จงแต่งงานกับเด็กสาว(*2*)ของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง(*3*) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งที่ในการศรัทธาของพวกเจ้าบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นมาจากอีกบางคน(*4*) ดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนาง และจงให้แก่พว…

อ่านต่อ
ตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธา
24 กันยายน 2019

ตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธา

126. “และท่าน(*1*)จะไม่แก้แค้นเรา นอกจากว่าเราศรัทธาต่อบรรดาสัญญาณ(*2*)แห่งพระเจ้าของเราเท่านั้น เมื่อมันได้มายังเรา โอ้พระเจ้าของเราโปรดเทความอดทน(*3*)ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด และโปรดทรงให้พวกเราตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วย” (1) หมายถึงฟิรอาวน์ (2) หมายถึงมัวะญิซาตที่อัลลอฮ์ได้แสดงให้ประจักษ์โดยผ่านมือของท่านนะบีมูซา ทั้งนี้เพื่อยืนยันการเป็นนะบีของท่า…

อ่านต่อ
อดทนเพื่อได้รับความสำเร็จ
23 กันยายน 2019

อดทนเพื่อได้รับความสำเร็จ

200. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดน(*1*) และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ (1) คือเพื่อตอบโต้ฝ่ายศัตรูที่จะล่วงล้ำเข้ามารุกราน

อ่านต่อ
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

186. แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบ(*1*) ในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้า(*2*) และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้น(*3*) (แก่อัลลอฮ์) ซึ่งการก่อความเดือดร้อนอันมากมาย(*4*) และหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้ว แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยว (1) คือทดสอบการศรัทธาว่ามีความจริงใ…

อ่านต่อ
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

120. หากมีความดีใดๆ ประสบแก่พวกเจ้า ก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจและถ้าหากความชั่วใด ๆ ประสบแก่พวกเจ้า พวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้น และถ้าพวกเจ้าอดทน และยำเกรงแล้วไซร้ อุบายของพวกเขาก็ย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อม(*1*)ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำกัน (1) คำว่า ล้อม” นั้นหมายถึง “รู้” เพราะสิ่งที่ถูกล้อมไว้นั้นย่อมอยู่ในการรู…

อ่านต่อ
ละหมาดและอดทน
23 กันยายน 2019

ละหมาดและอดทน

153. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลออ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย

อ่านต่อ
ความดีจะไม่สูญหาย
23 กันยายน 2019

ความดีจะไม่สูญหาย

30. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอน

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search